Küsimustik tudengitele
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
JUHENDAMINE. Juhendaja selgitas välja minu eelmist (töö)kogemust, eelistusi ja soove seoses praktika läbimisega.
Juhendaja hoiak õpetamisel oli toetav ja õpilase suhtes avatud.
Sain alati praktika jooksul oma esitatud küsimustele vastuseid
Sain juhendajalt selgitusi tegevuste kohta enne nende teostamist
Sain praktika jooksul uusi teadmisi ja oskuseid
Juhendaja õpetas ainet kaasahaaravalt, äratas või toetas huvi õppeaine vastu
Arutlesime juhendajaga eriala väärtuste ning töös ilmnevate eetiliste dilemmade üle.
Sain juhendajalt tagasisidet oma tugevate külgede kohta
Sain juhendajalt tagasisidet arendamist vajavate oskuste kohta
Saavutasin õppeaines kõiki seatud õpiväljundeid, teadmisi ja oskuseid
PRAKTIKABAAS. Praktika alguses tutvustati mulle (vali kõik sobivad)
Tundsin ennast praktikabaasis väärtustatuna, mind käsitleti võrdväärse kolleegina.
Õppetingimused olid ajakohased ja sobililkud õpiväljundite omandamiseks
Tööõhkkond oli sõbralik ja positiivne