Küsimustik patsiendile
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kas perearstipraksis asub Teie jaoks kergesti ligipääsetavas kohas?
Kui kiiresti Te pääsesite (pereõe või perearsti) vastuvõtule?
Kui kiiresti Te saite ühendust (telefoni või veebi teel) perearstikeskusega ägeda tervisemure korral?
Kui Te viimati registreerusite vastuvõtule tervisemure tõttu, kas pereõde küsisTeie käest registreerumise põhjust?
Kas Teid on perearstikeskuses koheldud lugupidavalt ja austusväärselt?
Kas olete rahul perearstikeskuse ruumidega?
Kas vastuvõttudel on Teile pakutud piisavalt arusaadavat infot Teie tervise, uuringute ja ravimite osas?