Tasulised teenused

Teenus Hind
Mootorsõidukijuhi juhiloa taotlemine digitaalse tervisedeklaratsiooniga 25 €
Tõend tööle, praktikale (röntgen, läbivaatus) 30 €
Tõend tööle, praktikale (bakterioloogiline analüüs, läbivaatus) 50 €
Tõend tööle, praktikale (röntgen, bakterioloogiline analüüs, läbivaatus) 65 €
Tõend tööle, praktikale (ei sisalda uuringuid) 15 €
Relvaloa taotlemine ja abipolitseiniku tõend 35 €
Võõrkeelne tõend (välismaale õppima võI töötama),
uuringute eest makstakse eraldi
15 €
Muu (akadeemiline puhkus, laager jne) 10 €